Halkbana

Utbildning på en riktig och miljöanpassad halkbana


På trafikövningsplatsen vid Linköpings Motorstadion finns en av landets största halkbanor som betjänar hela länet. Här bedrivs utbildningar och olika kurser från moped till tunga fordon, allt för att uppnå större riskmedvetenhet och ett trafiksäkrare förarbeteende.


Vi erbjuder kurser för privatpersoner, företag, föreningar som kommuner och regioner året om.

Halkbanan på trafikövningsplatsen är en "riktig" halkbana. Halkan är naturligt framställd och det hala väglaget ni upplever kommer endast av vatten och därav vattenplaning, sämre väglag!

Vi har inte påverkat fordonet på något sätt utan använder oss av välutrustade och moderna fordon, vi kan använda vilken bil som helst, liten som stor. Den halka ni upplever hos oss kan likväl komma i den vanliga trafikmiljön, skillnaden är att hos oss sker allt under säkra förhållanden.


Varför halkkörning för Era anställda?

I en risksituation är det ofta svårt att förutsäga både den egna reaktionen och bilens beteende. Kan alla på ert företag hantera den bil man dagligen kör i tjänsten och på sämre väglag? Genom att låta er personal genomgå en kurs i halkkörning hos oss ger ni dem en värdefull erfarenhet, större trygghet och en ökad insikt om hur man bäst kan undvika onödiga risker i trafiken.

Under kursen går vi igenom det som arbetsmiljöverket (AFS 2006:4) rekommenderar att Dina medarbetare ska kunna.


Utbildning med ert fordon

På trafikövningsplatsen får ni möjlighet att öva med ert egna fordon och få en upplevelse av hur ni och fordonet reagerar under särskilda förhållanden och i halt väglag. Hos oss är ni välkomna att träna med er egna bil, minibuss, buss eller lastbil. Saknar ni egna fordon finns även möjlighet att hyra personbilar av oss.


Manöverutbildningens syfte och innehåll

Deltagarna får med praktiska övningar prova på olika realistiska risksituationer. Lära sig att med rätt beteende och med rätt risktänkande kunna klara en likartad situation i trafiken. Deltagarna får också teoretiska kunskaper om olika yttre förutsättningar, bilens säkerhetssystem, däckens betydelse och människan som förare.