Välkommen till

NICAMAS Trafik & Förarutveckling

Vi skapar trygghet i trafiken.

Välkomna till Nicamas Trafik & Förarutveckling


För privatperson, förening, företag som kommuner och regioner.

Med olika kurser och fortbildningar är vår målsättning att ni alltid ska känna er trygga i trafiken, oavsett ert uppdrag, fordon, årstid och väglag.

Alla har vi olika förkunskaper och vi anpassar alltid våra kurser och fortbildningar utifrån era förutsättningar och önskemål.


Kurser för personbil, minibuss till tunga fordon, lastbil och buss


NICAMAS Trafik & Förarutveckling är etablerade på Trafikövningsplatsen vid Linköpings Motorstadion & Trafikövningsplats.


Linköping är centralt placerat med sin närhet till hela Östergötland som upptagningsområde, Sveriges 4:e storstadsregion.


Våra kurser genoförs på en modern, miljövänlig och riktig halkbana.

Kurser kan bedrivas med alla sorters fordon, från personbil, minibuss till större tyngre fordon, lastbil och buss.


Vår lokal för teori och upplevelse/säkerhetshall är modern för upp till 24 deltagare och utrustad med vältbil, krocksläde och krockvåg. 


Läs mer

Vår senaste samarbetspartner Mobile Medical Rescue

Halkkörning och HLR utbildning

Kurser & Utbildningar


  • Halkkörning
  • Manöverträning
  • Planerad och sparsam körning
  • HLR-utbildning
  • Event


Vi kan trafik & förarutveckling


Med 30 års erfarenhet från transport och trafikutbildningsbranschen vänder vi oss till alla trafikanter.

Vår målsättning är att alla som utbildar sig hos oss ska bli en säkrare och tryggare förare i en allt tuffare trafikmiljö.

Vår grundfilosofi byggs utifrån tre pelare, människan, fordonet och miljön.
Vi arrangerar kurser för alla typer av fordon, liten som stor.

Kurserna planeras alltid utifrån era önskemål och kunskapsnivå, från nybörjare som mer erfaren förare.